vysvetlenie histol. nálezu

vysvetlenie histol. nálezu

Dobrý deň, prosím Vás, mohli by ste mi vysvetliť aký nádor je adenokarcinóm intestinálneho typu stredene diferencovaný, G2 s infiltráciou celej steny a metastazujúci do perikolických lymfat. uzlín 11/3+ ? A ešte by som chcela vedieť, či podávaním chemoterapie môžu metastázy aj zmiznúť?Ďakujem za zodpovedanie otázok.
Jarmila, 18. júla 2012
Liečba sa ordinuje za cieľom zastavenia šírenia choroby v prípade možnosti i vyliečenia, vždy záleží od histologického typu, jej rozšírenia a v neposlednom rade i od celkového zdravotného stavu pacienta i reakcie na liečbu. V súčastnosti onkológovia majú možnosť pomerne dobrého monitorovania úspešnosti liečby a v prípade potreby škála liekov je dosť veľká, aby ju mohli zmeniť, aby liečba bola čo najefektívnejšia. Som presvedčená, že lekár Vám vysvetlil podstatu histológie a rozšírenia choroby, bez toho by nemohol indikovať liečbu. Bez dôvery k lekárovi o úspešnosti liečby sa nedá hovoriť. Nemyslíte, že lekárom sa veľmi zle pracuje, keď ich neustále podozrievate, že Vás zle alebo nedostatočne liečia,prečo práve vy by ste mal byť ten, ktorému by ten lekár nemal podať správnu a dostatočnú liečbu na základe najnovších vedeckých poznatkov a neinformoval vás správne o Vašej chorobe. Na ospravedlnenie z mojej strany iba to, že v každej pošte je pochybnosť - určite v každej profesií sa nájdu "mrchy" ale tie sú len ojedinelé a žiaľ, tie sú vždy pertraktované a slušná, ťažká práca lekárov je potom dehonestovaná.
, 18. júla 2012