vysvetlenie diagnózy

vysvetlenie diagnózy

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie záveru MR: Viacpočetný patologický proces kostnej drene skeletu zachyteného úseku chrbtice najskôr charakteru MTS. Zadná hrana tela stavca Th7, Th12 neostro konturovaná, pričom patolog.masy mierne prominujú intraspinálne. Bez zretelných MR známok myelopatie. Deformačná spondylóza. Ďakujem
Katka, 1. júna 2013
V súčastnosti celosvetove nemáme vyšetrovaciu metódu, ktorá by na 100% dokázala určiť jednoznačne diagnózu, čomu nasvedčuje i vyššie uvedený výsledok získaný pomocou MNR, preto lekár, ktorý vyšetrenie ordinoval, bude musieť doplniť ďalšie vyšetrenia, aby mohol stanoviť diagnózu a navrhnúť liečbu. Budete potrebovať veľa trpezlivosti, pretože niektoré úkony sa nedajú urýchliť.
, 1. júna 2013