Vysvetlenie

Vysvetlenie

Dobrý deň p. Siracký,Mamine zistili MKCH:C50.9, už má aj výsledky z biopsie.Nerozumiem SNOMED M 8500/32, SNOMED T T174.9, TNM:pT1cpNxpMx, G2, bez MTS.Ďakujem za skoré vysvetlenie.
Mária, 21. augusta 2008
Milá Mária,niektoré skratky sú symboly špecifických štrukturálnych charakteristík. Tak tie, ktoré majú vzťah ku klinickej charakteristike. C50.9 – zhubý nádor prsníka bez bližšej anatomickej lokalizácie. TNM – je medzinárodná klasifikácia nádorov. T – 1 – veľkosť – je zrejme malý. Nie sú metastázy. G2 – stupeň histologickej diferenciácie. Celkove by som povedal - veľmi dobrá šanca na vyliečenie.
, 21. augusta 2008