Vysvetlenie

Vysvetlenie

Dobrý deň, pekne Vás prosím o vysvetlenie výsledku prevent.gynekol. prehliadky:cytologia: nesuspektný nález. Palpačne: Uterus v strednom postavení, malý tuhý, pohyblivý. Adnexa, parametria a duglas bez palpalačného nálezu.USG vyšetrenie: Uterus veľkosti 65x33mm, endometrium výšky 5,4mm, ľavé ovarium normálnej veľkosti, pravé nevizualizovateľné. V CD voľná tekutina neprítomná.Markery: Ca 125=14,1 U/ml, HE4=15,2pmol1/1,ROMA riziko nízkéZáver N 81,1 Cystorectocele, incontinentio urinae relat incipiens.Pekne ďakujem.
Kveta, 15. októbra 2010
Dobrý deň. Žiaľ, nie je v mojich silách, aby som každej žene, ktorá príde od svojho gynekológa a napíše mi svoj nález, ho komentoval. To musí urobiť jej gynekológ, teda i v tomto prípade Váš gynekológ - povzbudzujem Vás - obráťte sa naňho, je potrebné komunikovať s Vaším lekárom. Želám všetko dobré.
, 15. októbra 2010