Vysvetlenie

Vysvetlenie

Keď mi idú zavádzať kanilu, cez ktorú budem dostávať chemoterapiu3 dni. Čo to znamená ?
Eliška, 26. mája 2009
Na základe Vašej stručnej otázky neviem či ide o predoperačnú prípravu pri ktorej sa zavádza kanyla do jednej z ciev na krku- tyv kaválny katéter, alebo o kanylu do cievy na ruke pre podávanie liečby - napr. chemoterapie - 3- dňovej. Plnú odpoveď Vám dá Váš lekár. S pozdravom dr.Valovičová
, 26. mája 2009