Výsledok z CT

Výsledok z CT

Dobrý deň,chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie k tomuto výsledku (pacient 66rokov, liečený radioterapiou na karcinóm rekta, pri operácii však zistené MTS heparu):"Naznačena nehomogenna štruktura parenchymu heparu v nativnomobraze.Postkontrastne sa v oboch lalokoch heparu difuzne vysycujuprstencovite ložiskove lezie roznych veľkosti charakteru MTS. V ľavomlaloku diferencujem cca tri lezie o veľkostiach 2.5cm 3cm a 4cm. Vpravom lalokudiferencujem po sčitani cca 6 dalšich MTS lezii peť znich sa diferencuju prevažne kraniajlnešie až podbranične v segmentochS7,S8,jedna MTSpritomna centralne,mierne lateralne od vetvenia v.portae.Največšie z uvedenychMTS v pravom laloku dosahuju veľkosť4cm.Niekoľko hrubších kalcifikatov v prostate.VN-Niekoľko drobnychnodulacii,najpp,MTS, v parenchyme pľuc bilat.nadbranične.Zaver-MTSheparu / celkovo asi 8. MTS pľuc bilat. / veľmi pp. CT znamkymiernej lymfoproliferativnej aktivity paraortalnych,interaortkavalnychLU."Na výsledky z biopsie sa stále čaká,ale onko.komisia navrhuje okamžité započatie chemo.liečby.Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.
Tomáš, 23. januára 2012
Manžel, ako píšete, má karcinóm rekta takže komisia tiež asi vychádzala z tejto diagnózy a pre prítomnosť metastáz chce liečbu čo najskôr začať, aby efekt bol čo najvýraznejší a najrýchlejší, v prípade že histológia by zistila inú príčinu, lekári včas zmenia liečbu. Určite ich rozhodnutie bolo v danej situácií najoptimálnejšie pre vášho manžela.
, 23. januára 2012