výsledok histologie

výsledok histologie

Pán doktor Masák, prišli mi výsledky histológie a veľmi Vás prosím o ich vysvetlenie.V kompletne spracovanom materiáli sú fragmenty endometria v neskorej fáze profilácie. Exocervix je na periférii krytý skvamóznym epitelom s miernou akantózou koilocytózou, fokálnou parakeratózou a miestami prítomnou vakuolizáciou jadier bazálnej vrstvy epitelu obvyklej pri herpes infekcii, bez dysplázie. V niektorých exciziách smerom k TZ a endocervikálne je čiastočne reepitelizované ektropium s okrskami ľahkej a v dvoch exciziách až stredne ťažkej dysplázie /CIN I - CIN II/ na povrchu v dĺžke cca 0,2cm. Niekoľko endocervikálnych žliazok je cysticky dilatovaných. Endocervikálny okraj konizátu je bez dysplastických zmien. Imunohistochemické vyšetrenie detekcie antigénu p 16 koreluje so stupňom dysplázie skvamózneho epitelu.Mám 38 rokov, dve deti a včera som bola zaočkovaná prvou dávkou silgardu, pán doktor veľmi Vás prosím o Váš názor.
Lenka, 16. októbra 2010
Vykonali Vám konizáciu, kde sa našli oblasti ľahkého a stredne ťažkého pred rakovinového stavu. Okraj konusu je v zdravom tkanive, čo znamená, že sa odstránilo všetko choré tkanivo. Nie je potrebná ďalšia liečba, ste zdravá, ale musíte pravidelne chodiť na cytologické vyšetrenia.
, 16. októbra 2010