Výsledky MMG

Výsledky MMG

Prosím o zodpovedaie výsledkov z MMG: bilat. prevaha tukovo transformovanej žľazy, s menším reziduom najmä retroareolárne a v LHQ, vľavo v LHQ prít. málo denzná opacita, naznačene laločnatá 14 mm čiastočne prekrytá žľazou, dopor. doplniť usg vyš. so zameraním na túto oblasť, bez spikuliformných lézií a patomorfologických MK v zhlukoch. Axily voľné, bilat preaxilárne drobné LU 6-7 mm.Veľmi pekne ďakujem
jana, 31. júla 2009
dobrý deň,podľa nálezu sa nejedná o zhubný nález, treba nález ale ešte doriešiť sonograficky.
, 31. júla 2009