výsledky CT

výsledky CT

Dobrý deň,chcem Vás poprosiť o preloženie výsledkov CT: V pľúcnom parenchýme ojedinelé pleurálne lézie do 3-4mm,subpleurálne v S10vľavo solídna lézia do 3mm,v S6 vpravo do 3mm.Ostatné pleurálne a subpleurálne lézie veľkosti 3-6mm tvorené kalcifikáciami,najväčší do 8mm v S6 vpravo.Kalcifik.sú i LUmediastína,najväčšia tracheobronchiálne vpravo 10mm.Nekalcifik.LU petracheálne do 9mm,vľavo od tr.pulmonalis LU 12x7mm s drobnou tukovou zložkou,bronchopulmonálne vpravo LU hraničné.Bez fluidothoraxu,bez fluidoperikardu.Vpravo os ilium nad acetábulom stac.ložisko do 30mm zo stenšením až rozrušením kortikalis.Stav.osteolyt.lézia bedr.kosti vľavo do 20mm.St.po fraktúre ramus ossis pubis 1.sin.Záver:St.p. ME et EA 1.sinRegrasia veľkosti najskôr MTS pľúc.Kalcifikáty pľúc stac.,najskôr špec pôvodu.Regresia veľkosti LU mediastína.Lézie panvového skeletu stac.,v bedrovej kosti v.s. MTS pôvodu. Ďakujem
MartinaZelenáková, 13. júla 2010
Predpokladám, že ste po operácií a onkologickej liečbe, CT vyšetrenie je asi tiež kontrolné, pretože výsledok je porovnávaný a znie v prospech liečby - nastal ústup nálezu v pľúcach a v lymfatických uzlinách, ale bez zmeny je nález v panvovej a bedrovej kosti- z čoho vyplýva, že liečba priniesla úspech a je predpoklad, že jej úspešnosť časom sa môže ešte zvýšiť. Nebojte sa opýtať svojho lekára, ktorému sú známe všetky výsledky vyšetrení i Váš zdravotný stav a tak jeho odpoveď vás najviac uspokojí.
, 13. júla 2010