vplyv na okolie po liečbe jódom

vplyv na okolie po liečbe jódom

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako vplýva pacient po liečbe rádioaktívnym jódom na okolie. Mám totiž kolegyňu,ktorá túto liečbu podstúpila 14.10. a 20.10. ju prepustili po meraniach domov, pričom mala byť ešte izolovaná 2 týždne. Kolegyňa sa chce vrátiť 31.10 do práce. Chcem vedieť, aký vplyv to má na mňa, čo sedím s ňou v kancelárii cca 1 m od seba. Nerada by som sa vystavila nejakému riziku, nakoľko som potenciálny darca obličky pre manžela (ten je síce už 6 rokov po transplantácii obličky od matky, ale ak by došlo v nasledujúcich rokoch k zhoršeniu, testovo súhlasila aj moja krv). Ďakujem za skorú informáciu.
Lívia, 29. októbra 2008
Pani Lívia,Vaša kolegyňa bola prepustená z oddelenia nukleárnej medicíny, z ktorého pac. nebývajú prepustené skôr pokiaľ hodnoty žiarenia nezodpovedajú hodnotám pozadia Vášho okolia. Určite prešla dozimetrickým meraním. Mala by dodržať všetky pokyny, ktoré jej dozerajúci prac. dozimetrie doporučí, ktorá pozná i dávku a čas rozpadu. Nie je však predpoklad, že by Vás vystavila riziku z ožiarenia. Prajem Vám i Vášmu manželovi úspešnú transplantáciu obličky a ešte veľa príjemných rokov Vášho života.
, 29. októbra 2008