Vakcinácia proti HPV

Vakcinácia proti HPV

Prajem pekný deň. Chcem poprosiť o odpoveď na tieto tri otázky:1. Ktorú vakcínu proti HPV preferujete – Cervarix alebo Silgard? Za posledné 2 roky došlo pravdepodobne aj u Vás k určitým názorovým zmenám v doporučovaní preparátu na vakcináciu, zrejme hlavne pod vplyvom záverov posledných štúdií o zabezpečení skríženej imunity proti HPV 31 a 45. 2. Za koľko rokov predpokladáte potrebu event. preočkovania po absolvovaní plnej očkovacej schémy? A či by nebolo možné vzájomne skombinovať tieto dva preparáty (napr. pri očkovaní Silgardom preočkovanie po rokoch Cervarixom)? 3. Videla som Váš internetový shot doporučujúci očkovanie proti HPV, v závere ktorého uvádzate, že aj Vašim najbližším príbuzným ste doporučili toto očkovanie. Ak to nie je príliš osobné, zaujímal by ma výber konkrétnej očkovacej vakcíny.Ďakujem za odpovede.
Roxana, 12. októbra 2009
Ja som nezmenil názor na očkovacie látky. Nemôžu byť absolútne rovnaké. Každá ma v niečom lepšie parametre. Dôležité je, že obidve majú výborné výsledky v prevencii pred infekciou tými typmi HPV proti ktorým sú určené. Máte pravdu, svoje dcéry som dal zaočkovať a samozrejme jedným preparátom. Nenapíšem Vám ktorou očkovacou látkou sú moje dcéry zaočkované. To nie je dôležité. Každý občan má svoj vlastný rozum a svoje vlastné životné skúsenosti podľa ktorých sa rozhoduje do budúcnosti. Keď prídete do banky tak Vám predložia rôzne projekty do ktorých môžete investovať svoje peniaze. Vy sa musíte rozhodnúť sama a niesť zodpovednosť za prípadný krach produktu, ktorý ste si vybrali. Tak isto si musíte prečítať dostupné informácie o obidvoch očkovacích látkach a potom sa pre jednu rozhodnúť. Podľa súčasných informácii zo štúdii s očkovacími látkami nevieme povedať či bude potrebné v budúcnosti ženy preočkovávať. Ak sa to bude musieť vykonať, tak vždy tou istou vakcínou.
, 12. októbra 2009