vaječníky

vaječníky

Môžem si dať vyoperovať vaječníky, ked mojej sestre diagnostikovali Ca ovaria? Aby som nežila v strachu radšej preventívne. Mám 50 rokov. Dá sa to vyoperovať len ako vaječníky, či si musím dať aj maternicu?
Luba, 4. novembra 2011
Aj keď je pravdou, že rakovina vaječníkov sa môže dediť, je len asi do 10% je takýchto karcinómov. Nie je možné si nechať vyoperovať zdravé orgány len kvôli strachu. Môžete však požiadať pracovníkov na genetickom oddelení fakultných nemocníc o genetické vyšetrenie, ktoré môže odhaliť, že máte veľké riziko na toto ochorenie ochorieť. Vtedy je dôvod na vyoperovanie vaječníkov. Načo Vám bude maternica bez vaječníkov? Ak sa odstránia vaječníky tak je rozumné odstrániť aj maternicu. Škoda, že nepíšete koľko máte rokov. Je to dôležitý údaj v rozhodovaní sa o operačnej stratégii.
, 4. novembra 2011