vaginálna USG v preventívnej prehliadke

vaginálna USG v preventívnej prehliadke

Vážený pán docent Masák ďakujem za Vašu odpoveď z 24.11.2009. Zdá sa mi táto téma trochu zložitá – prosím, chcem sa niečo spýtať. V preventívnej prehliadke (PP) by mali byť opatrenia, ktorými chceme a vieme pomerne jednoducho a efektívne (čiže účinne za hospodárneho využitia peňazí ktoré sú k dispozícii) včas odhaliť čo najzávažnejšie choroby, ktoré sa pomerne široko vyskytujú... Napr. cytológia – jednoduché a bezbolestné odobratie steru a jeho nenákladné posúdenie – sledovanie zmien buniek krčka maternice na predídenie rakoviny krčka maternice so spoľahlivosťou 90%, u ktorej je počet nových prípadov za rok 530 a 200 žien zomrie (lebo viac ako 80% žien na cytológiu nechodí). V tom článku (z roku 2009) na internete, čo som minule spomínala, potom ďalej malými písmenami priznali, že aj keď sa ten kvalitným USG-prístrojom na vaječníku nájdený nádor ďalej dôkladne vyšetrí aj inými metódami, dá sa o ňom povedať že je zhubný alebo nezhubný iba pravdepodobne. Aj Vy ste napísali, že ak sa vykonávali USG vyšetrenia a odoberala sa krv na markery, tak sa vykonalo veľa zbytočných operácií. To bolo na Slovensku asi v rokoch 2005-2007 keď platil o PP zákon 577/2004.? Predpokladám, že sa vtedy pozorne sledoval a vyhodnotil účel a výsledok operácií. S akou priemernou pravdepodobnosťou sa u zdravých žien vtedy slovenským gynekológom darilo predpokladať zhubnosť nálezu? - Koľko operácií pripadalo na jeden potvrdený karcinóm ovária? Podobne, ako to bolo s rakovinou tela maternice - koľko operácií pripadalo na jednu potvrdenú rakovinu tela maternice? Ďakujem.
Marta, 30. novembra 2009
V gynekologickej onkológii je zmysluplné vykonávať vyhľadávanie chorýchmedzi zdravými ženami len ako prevencia rakoviny krčka maternice a prsníka.Cytologické vyšetrenie aj na akreditovaných pracoviskách má 25% chybovosť (nie 90% spoľahlivosť ako píšete) aj napriek tomu je to efektívne vyšetrenie,pretože karcinóm krčka maternice sa vyvíja niekoľko rokov cez predrakovinové stavy. Takže ak sa cytologické vyšetrenie vyhodnotí nesprávne akonegatívne, ak žena chodí pravidelne na cytologiu, tak nasledujúcecytologické vyšetrenie, aj keď sa vykoná o 3 roky, odhalí pred rakovinovýstav a nie rakovinu.Dnes nemáme spoľahlivé vyšetrenia na odhaľovanie rakoviny dutiny materniceani vaječníkov. Nevykonáva sa skríning týchto ochorení u zdravej populáciežien nikde na svete.Na Slovensku nemáme systém, ktorým by sme vyhodnotili koľko sa vykonalozbytočných operácii pre nejaký ultrazvukový nález na vaječníkoch. Možno kebysom listom oslovil každého primára gynekologického oddelenia na Slovensku sprosbou o zaslanie počtu žien ktorým vykonali operáciu na vaječníku prenezhubný nádor, tak by mi asi túto službu neodmietli. K čomu by mi všaktento údaj slúžil?Iná situácia je s karcinómom tela maternice. Táto sa vyskytuje najviac užien po prechode. Prvým príznakom je krvácanie. Ak žena, ktorá užnemenštruuje zakrváca a hneď príde ku gynekológovi, ktorý vykoná kyretáž,odhalí sa tento druh karcinómu v začiatočných prípadoch, keď je nádorompostihnutá len sliznica dutiny maternice, prípadne invázia do svaloviny telamaternice len niekoľko milimetrov. V takýchto prípadoch vyoperovaniematernice vedie k vyliečeniu. Aj keď poznáme rizikovú skupiny žien prerakovinu tela maternice - obezita, vysoký tlak krvi, cukrovka, menzes dovysokého veku, ženy, ktoré nerodili - ani ak sa takýmto ženám vykonalakyretáž na možné odhalenie rakoviny ešte pred tým ako začnú krvácať - tak sazistilo veľa zbytočných kyretáží - ktoré zaťažovali psychiku žien, bolivystavené zbytočnému riziku z narkózy aj samotného výkonu - možná infekcia asamozrejme zbytočne vyhodené peniaze. Z týchto dôvodov sa nevykonávavyhľadávanie týchto ochorení u zdravých žien.Vidíte, že naozaj medicína je niečo iné ako autoservis a aj ekonomika samusí riadiť inými pravidlami ako podniky v iných oblastiach našejspoločnosti. Peňazí do zdravotníctva sa dostáva málo, preto mám dojem, že sadostupnosť kvalitnej zdravotníckej starostlivosti našim občanom veľmizhoršuje.
, 30. novembra 2009