V MAMOGRAFIE A SONA PRSNíKOV

V MAMOGRAFIE A SONA PRSNíKOV

mamografia natívne bežn zbytky žľazy,dopor, utrazv, vyšetrenie v transparentných úsekoch bez paologických opacít a zhlukov, MK, Vľavo r,DQ BENíGNA ohraničená opacíta 8mm,SONO VYš,PRSNíKOVPrechodné prsníky fimbrózne transformovanými zbytkami žľazy, vľavo na r,DQ KORELáTOM k NMG OBRAZUje hypoechogénny, ohraničený útvar 6x4mm, môže ísť FA mammae,o cystu zhustejším obsahom menej pravdepodobná, bez patologickej vaskul, vpravo prsník bez patolog, ložiska, aksilly bezbpatologických ložísk,ZáVER: drobná ložisková lézia vľavo zo zachovanými známkami benignity charakteru FA MAMMAE,CYSTAs HUSTEJšíM OBSAHOM menej pravdepodobnáD24 5092,5308,5316Kontrola o rok na NMG, u,z, o 6 mesiacov/BIRADS3/
k, 21. mája 2010
Dobrý deň,Váš nález je úplne v norme, až na pravdepodobný nezhubný nádor..ten ale nie je nebezpečný.
, 21. mája 2010