USG vyšetrenie prsníkov

USG vyšetrenie prsníkov

prosím o vyjadrenie sa k nálezu. prechodný typ prsníkov. vpravo hypoechogénna ostro konturovaná ložisková lézia s dlhou osou rovnobežnou s povrchom kože, bez dorzálneho tieňa - v HLQ veľkosti 11,3x4,7 mm + novodiferenc. lézia na rozhraní LQQ veľkosti 5,2x2 mm,vľavo na rozhraní LQQ menšia hypoechog. lézia veľkosti 4,1x2,3mm. vľavo intramamárna LU v HLQ veľkosti 5x2,2 mm. Vľavo ojedinelé drobné zhluky cýst. Ducti lactiferi nie sú dilatované. Koža a podkožie bpn. V axilách bez patologic. zmenených LU.Bilat. ložisko skôr benígneho charakteru, vpravo jedno novodiferenc. v dif. dg.FA. Vľavo drobné zhluky cýst, intramamárna LU vľavo v HLQBI-RADS 3
lubica, 27. augusta 2014
Dobrý deň,podľa nálezu sa najpravdepodobnejšie jedná o nezhubný nález v prsníku. Odporúčam ultrazvukovú kontrolu v kratšom termíne alebo vykonať biopsiu - odber tkaniva z popísanej opacity.Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 27. augusta 2014