USG Prsníkov

USG Prsníkov

Pozdravujem Vás,nedávno som absolvovala USG prsníkov - na bežnú konzultáciu u môjho Dr. nebolo priveľmi čas a tak by som Vás chcela poprosiť o stručné (ľudové) zhrnutie môjho nálezu, ktorého text znie:...koža prsníkov nezhrubnutá, prechodný typ prsníkov s miernou dyspláziou bilat. v HLQ, viac 1.sin. Bez patol. echoložiska a sekrécie prsníkov, bez perifernej nadbráničnej lymfadenopatie.Diagnóza: N60.1. Difúzna cystická mastopatia.Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu skorú odpoveď.
LINDA z BA, 11. decembra 2008
Milá Linda,najspoľahlivejšiu informáciu a interpretáciu toho USG nálezu by mal podať ten vyšetrujúci lekár. Cystická mastopatia je veľmi častý nález a spravidla to treba len kontrolovať. Ale presné ohodnotenie klinické môže len ten vyšetrujúci lekár.
, 11. decembra 2008