USG prisnikov

USG prisnikov

USG vyšetrenie prsníka uvádza:inverzia mammily, koža zhrubnutá do 2.9 mm, na rozhraní LQ 4 cm od mammily anecho formácia s priemerom 1,5 mm,nepatrný zbytok echogenej žlazy centrálne, podporný aparát zvýraznený bez solidných ložísk. Axila bez pat.zväčšených LU.Prosím o vysvetlenie pojmu enecho formácia, prípadne nebezpečie zhrubnutej kože prsníka. Ako postupovať pri prevencii tohto nálezu, aby sa nezhoršoval. Veľmi pekne ďakujem.
Bea, 1. júla 2009
Anechogenna formácia je popis zhutneného tkaniva. V závere vyšetrenia by mal lekár napísať záver a odporúčanie. Ak Vám nič neodporučil znamená to, že anechogenna formácia nie je nič chorobného a nevyžaduje intervenciu. To isté platí aj o zhrubnutej koži. Riaďte sa odporučením v závere USG vyšetrenia.
, 1. júla 2009