USG nález prsníkov

USG nález prsníkov

Dobrý deň! Chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie vášho názoru k nasleduj. sono nálezu, Koža, podkožie a mamily bpn. Bilaterálne fertilný typ prsnej žľazy s primerane distribuovaným fibroglandulárnym tkanivom bez porúch sonoarchitektoniky. Vpravo v HMQ prepektorálne je prítomné neotro ohraničené ložisko veľkosti 9,5x11,5 mm bez patologického dorzálneho tienenia - FIA? ložisková adenóza? - vykonaná PAB. Vľavo na r- LQQ paraareolárne je prítomné hypoechogénne ložisko charakteru FIA veľkosti 8x11 mm- veľkostne stabilné od 2006. Bilat. bez patologických lézii suspektných z malignity. Axily obojstranne bez patologickej LAP. Záver: BI-RADS 4a. Chcela by som poprosiť váš názor, nakoľko mám strach, doteraz mi písali BI-RADS 2, teraz BI-RADS 4a. Výsledok cytolog. vyšetrenia ešťe nemám k dispozícii. Jedná sa o malignitu? Ďakujem za odpoveď! Pekný deň!
Silvia, 25. júna 2012
Dobrý deň,dôležitý je výsledok cytológie, aby bolo možné povedať diagnózu a záver z vyšetrení.
, 25. júna 2012