Umiestenie chorého

Umiestenie chorého

Moja priateľka podstupuje chemoterapiu. (Okrem liečenej rakoviny žalúdka trpí množstvom vážnych diagnóz - choroba srdca, astma, cukrovka...) V čase medzi kúrami sa nevládze o seba postarať. Následky po v lebke prasknutej aneuryzme neumožňujú dcére, aby sa dokázala o matku plnohodnotne starať. Preto hľadáme miesto, kde by priateľka mohla byť umiestená. Sociálna situácia jej neumožňuje zaplatiť si opatrovateľku, resp. pobyt vo vhodnej, ale finančne náročnej ustanovizni. Vopred srdečne ďakujem za odpoveď.P.S. Je možné obrátiť sa na niekoho s prosbou o prípadnú finančnú pomoc?
Anna Zákalická, Rimavská Sobota, 5. júla 2011
O pomoc pri umiestnení chorej priateľky treba požiadať prostredníctvom miestneho úradu a to posudkom o sociálnej odkázanosti, ktorý vydá VÚC.Nakoľko neuvádzate lokalitu trvalého pobytu, neviem Vám poskytnúť širšie poradenstvo.Doporučujem telef.kontakt vždy vo štvrtok od 9,00 h do 13,00 h na linke pomoci LPR 02/52965148Baranová
, 5. júla 2011