ukončenie liečby

ukončenie liečby

Dobrý deň. Manželka sa liečila od novembra 2009 na onkologii do marca 2013. Bola bez operácie, liečila sa iba chemoterapiami. V marci 2013 sme prišli na objednanú liečbu chemoterapiou, kde mi bolo povedané, že manželke nemajú dať akú liečbu, lebo je alergická na látky podávané v chemoterapii, ktoré potvrdil alergológ. Tým od marca 2013 manželka nemá žiadnu liečbu na onkológii, nakoľko nám ošetrujúca lekárka povedala, že manželka sa má liečiť už iba v mieste bydliska. Teraz sa stretávame s problémami pri predpise liekov pre onkologických pacientov (napr. podpora výživovými doplnkami, atď.). Preto by som sa chcel informovať, čo treba v tejto veci podniknúť, aby sme mali odporučenie od onkológa. Manželka je už imobilná na základe stanovenej liečby a rastúcich nádorov.
Ján, 11. júna 2013
Asi najjednoduhšie bude navštíviť manželkinu zdravotnú poisťovňu v mieste bydliska s prepúšťacou zprávou od onkologa a oni by vám mali dať najkonkrétnejšiu a najmenej komplikovanú odpoveď. Po prípade sa skúste obrátiť telefonicky na pani Ďurčovú na linke pomoci Ligy proti rakovine na tel.č. 02/52 96 51 48 vždy vo štvrtok medzi 09:00-13:00 hod, verím, že Vás najlepšie usmerní.
, 11. júna 2013