tumor za uterom

tumor za uterom

vek 47, pri kontrolnom vyšetrení cysty v obličke zistili tumor malej panvy nehomogénna tumorózna masa s priemerom 10x8x12cm, laločnaná, v CFM a PD vaskularizovaná. Ohraničenie oproti uteru neostré, keďže matka zomrela vo veku 48 rokov na rakovinu žalúdka dožadovala som sa vyšetrenia u od odborných doktorov: gastrológia - bez nálezu, kolonoskopia - bez nálezu, urografia - bez nálezu, CT - patologický expanzívny a infiltratívny proces v ľavej časti malej panvy, diff.dg pravdepodobne vychádzajúci z ľavých adnex, nevylučujem infiltráciu časti sigmy a uteru. Patologický proces rovnakého charakteru menších rozmerov v oblasti pravých adnex. Magnetická rezonancia - expanzívne-infiltratívna tumorózna masa v oblasti ľavých adnex, vzhľadom k čiastočne zachovanej štruktúre ovárie je pravdepodobné origo lézie z paraovariálnych štruktúr, alebo tuby, dif.dg. primárny tubáry karcinóm, mts. Krukengergov tumor? Mierne zväčšenie pravého ovária bez jednoznačných známok tumoróznej infiltrácie. Drobný submukózny leiomuóm uter.Obvodný gynekológ mi nechal spraviť CAS 125 jeho hodnota 19,57 ma ukľudnil, že rakovinu vaječníkov nemám, no včera po vyšetrení u onkogynekológa je napísaná diagnóza C56-zhubný nádor vaječníka, s tým, že začiatkom augusta sa mám pripraviť na operáciu - vybratie maternice i vaječníkov. Hlavne ma zaujíma, či diagnóza je správne určená a na čo sa mám pripraviť po operácii. Mám sa dožadovať konzultácií i u iných odborných lekárov?
Vica, 17. júla 2008
Z uvedených zobrazovacích vyšetrení je veľmi pravdepodobné, že máte nádor vychádzajúci z vaječníka. Onkomarkery nie sú špecifické pre karcinóm, preto sa nepoužívajú na vyhľadávanie pacientok so zhubným ochorením. To znamená, že pacientky s karcinómom vaječníka môžu mať onkomarkery v norme!!! Odporučil by som Vám aby ste sa nechali operovať len špecializovanom onkologickom pracovisku, ktoré má najlepšie skúsenosti s liečbou onkologických pacientov.
, 17. júla 2008