Tumor maternice

Tumor maternice

Moja mamka má 74 rokov a zistili jej nasledovné: Prítomný objemný tumor maternice, má na priečnom reze rozmery APxLL 10x8cm, zaberá celý krčok, telo a prerastá zrejme aj do fundu maternice, jeho horný okraj presahuje dolné hranice odstupu lig.teres bilat. Je nehomogénny, zreteľne postkontrastne, keď sa v ňom sýtia masy na 70-90 HU, pričom väčšia časť tumoru obsahuje nesýtiace sa hmoty denzity 10-20 HU, ktoré zodpovedajú zrejme nekrotickým, resp. neprekrveným okrskom. Prítomné sú ojedinelé bubliny plynu, ide o vzduch, ktorý vnikol do tumoru pravdepodobne prirodzenou cestou-per vaginam.Tumor má stenu hrúbky 3-4 mm, ktorá sa mierne sýti z 52 HU na 67 HU, je ňou pomerne dobre ohraničený, nemá spikulá typické pre epitelové malígne tumory-karcinóm, avšak v miestach kontaktu s okolitými orgánmi-MM,rektosigma-jednoznačne vylúčiť prerastanie nemožno. Mierne zväčšené LU pred mediálnym úponom m.piriformis na os sacrum vpravo, aj v konkavite bifurkácie aorty vľavo. Inguinálne bilat. pravidelné LU.Podľa výsledku histológie sa zvolí ďalší gyn. liečebný postup/od 30.11.2007/.Bolo nám už oznámené, že operácia nepripadá do úvahy a taktiež ani možná chemoterapia.Aká je možná ešte iná liečba? Mám taký pocit, že starší človek už asi nepotrebuje nejakú "super" liečbu...
Viera Kozáková, 27. decembra 2007
Popis nálezu na maternici svedčí pre možné pokročilé nádorové postihnutiematernice. Vek nie je kritériom pre poskytnutie správnej liečby.Limitujúcimi faktormi je štádium nádorového postihnutia a celkový zdravotnýstav pacienta. Neviem kde sa rozhodovalo o spôsobe liečby Vašej matky.Nemôžem sa ani vyjadriť k liečbe Vašej matky bez jej vyšetrenia azhodnotenia obrázkov, ktorých popis ste mi poslala. Môžem Vám však ponúknuť,že Vašu matku vyšetrím, ak ju priveziete na náš ústav do Bratislavy aprinesiete i na CD-čku napálené snímky vyšetrenia, ktoré popisujete. To Vámiste ochotne vydajú na pracovisku, kde vyšetrenie vykonali. Môžete sa somnou skontaktovať telefonicky na pracovisko každý deň od 7,00 do 7,15 hod.tel: 02/59249292.
, 27. decembra 2007