testikularny tumor

testikularny tumor

Dobrý deň. Pred 5 rokmi bol môj manžel úspešne liečený na rakovinu semeníka, bral 3 cykly zabezpečovacej chemo. Problém sa teraz opäť vrátil. Aká je šanca na úspech ďalšej liečby, ak sa už dané ochorenie liečilo v minulosti. Býva opakované ochorenie a liečba ťažšie?
soňa, 5. septembra 2013
Pred 5 rokmi nádor semenníkaZ Vašich údajov predpokladám,že manželovi zistili nádor na druhom semenníku. Ak dostával chemoterapiu predpokladám, že pôjde o ten istý druh nádoru, tzv. neseminomatózny nádor.Liečba nádoru v druhom semenníku je podobná ako pri liečbe v prvom semenníku. Treba odstrániť semenník a postupovať podľa výsledku histologického vyšetrenia. Možno predpokladať, že liečba bude taká istá ako v prvom prípade. Pravdepodobne sa bude tiež jednať o tzv. neseminomatózny nádor.V súčasnosti sa nedá o liečebnom postupe a jeho výsledku nič iného povedať.Treba vyčkať výsledok histologického vyšetrenia a postupovať podľa jeho výsledku. Liečbu môžu ovplyvniť ďalšie vyšetrenia (napr. markery po operácii).S pozdravom Dr. M. Horňák
, 5. septembra 2013