tehotenstvo po konizácii

tehotenstvo po konizácii

Na začiatku decembra som podstúpila konizáciu. Výsledky sú dobré,tak sa chcem opýtať,po aké dlhej dobe môžem zostať tehotná?
linda k., 19. januára 2010
Nepodali ste mi žiadne konkrétne údaje k zodpovedaniu Vašej otázky. Nepoznámhistologický nález z konusu. Nepoznám stav okrajov konusu. Údaj, že výsledkysú dobré je údaj v hovorovej forme medzi priateľmi ale nie v medicínskejforme. Neviem aký veľký konus Vám operovali. Takže s touto otázkou sa musíteobrátiť ne lekára, ktorý Vám robil konizáciu, alebo na Vášho gynekológa,ktorý pozná Váš zdravotný stav.
, 19. januára 2010