ŠZ

ŠZ

Rada by som sa opytala na diagnozu, ktorej vrľmi nerozumiem:Tyreocyty ktoré sa nachádzajú v početných trsoch, majú stredne vyjadrenú anizokaryózu, tmavšie, nezväčšené nukleoly, vicere trsy javia známky onkocytárnej metaplazie.Intranukleárne cytopl. inklúzie sa nenašli. Koloid sa vyskytuje len v malom množstve.
Karolína, 12. mája 2008
Milá Karolína,Tak sa pokúsim interpretovať tie cudzie slová. Tyreocyty sú bunky štítnej žľazy. Anizokaryóza znamená že sú rozdiely vo forme a veľkosti bunkových jadier. Nukleoly, sú jadierak. Metaplázia sa myslí taká transformácia tkáne do iného biologického charakteru. Koloid je tekutý alebo gelatinózny produkt buniek. Súhrn diagnostický záver môžu podať len Váš endokrinológ , ktorý vedie všetky tieto vyšetrenia.
, 12. mája 2008