Strach z neznámeho

Strach z neznámeho

Histológia z biopsie prsníka mala nasledovný výsledok:Ductal invasive carcinoma N.O.S., grade 2,absencia in situ komponenty, v jednej vzorke je prítomná angiolymgfatická permeácia, je zachytená nádorová infiltrácia tukového tkaniva, absencia nekroz a kalcifikácii, absencia in situ komponenty.Nasledovala histológia z kože - vylúčenie flogoid.V dermis prítomná extenzívna endolymfatická nádorová propagácia duktálneho invazívneho karcinómu mammy, high nuclear gradeVzhľadom na takmer vyhradne intralymfatickú lokalizáciu nádorových elementov nie je možné zodpovedne sa vyjadriť ku graidngu novotvaruEpidermis bez známok pagetoidneho šírenia novotvaruBez známok ulcerácieER receptor,clone 1D5 DAKO, Histoscore=40(pozitivita je HS=100 a viac)PR receptor,clone:PgR 636,DAKO,Histoscore=15(pozitivita je HS=40a viac)Ki-67 clone MIB-1 DAKO:nuclear labeling index 10%p53clone D07,Biogenex: nuclear labeling index cca 20%humen D2-40,clone:D2-40, Dako exprimuje poyitívne v lymfatických cievachHercept test DAKO: 3+, Pozitívny status HER2Prosím o odborné stanosvisko týchto výsledkov, prípadne postup liečenia tohto typu nádoru. Neviem posúdiť, či bol zachytený jeho vývoj včas,prípadne o posúdenie prognozy do budúcna. Aká je štatisktika takýchto nádorov čo sa týka ich možného úplného vyliečenia? Jendá sa o zápalový carcinom a je častý jeho výskyt? Zatiaľ nebol urobený operatívny zákrok prsníka. Dá sa operatívne odstrániť, mám obavy, aby sa napriek navrhnutej chemoterapii nešíril lymfatickými uzlinami do iných orgánov. Ďakujem za odpoveď
Monikaa, 19. augusta 2009
Dobrý deň,k Vašim výsledkom treba ešte jednoznačne vedieť vek a postuhnutie lymfatických uzlín
, 19. augusta 2009