Strach z neznámeho

Strach z neznámeho

MUDr. V.Bella, k môjmu dole uvedenému dotazu ste sa vyjadrili, že je dôležité vedieť vek a postihnutie lym.uzlín. Mám 57 rokov a podľa USG su zväčšené v podpazuší dve lym. uzliny, z uzlín zatiaľ vzorka nebola odobraná. Prosím o skorú odpoveď na dole uvedené otázky, ďakujem.19. 08. 2009, 18:53:27Histológia z biopsie prsníka mala nasledovný výsledok: Ductal invasive carcinoma N.O.S., grade 2,absencia in situ komponenty, v jednej vzorke je prítomná angiolymgfatická permeácia, je zachytená nádorová infiltrácia tukového tkaniva, absencia nekroz a kalcifikácii, absencia in situ komponenty. Nasledovala histológia z kože - vylúčenie flogoid. V dermis prítomná extenzívna endolymfatická nádorová propagácia duktálneho invazívneho karcinómu mammy, high nuclear grade Vzhľadom na takmer vyhradne intralymfatickú lokalizáciu nádorových elementov nie je možné zodpovedne sa vyjadriť ku graidngu novotvaru Epidermis bez známok pagetoidneho šírenia novotvaru Bez známok ulcerácie ER receptor,clone 1D5 DAKO, Histoscore=40(pozitivita je HS=100 a viac) PR receptor,clone:PgR 636,DAKO,Histoscore=15(pozitivita je HS=40a viac) Ki-67 clone MIB-1 DAKO:nuclear labeling index 10% p53clone D07,Biogenex: nuclear labeling index cca 20% humen D2-40,clone:D2-40, Dako exprimuje poyitívne v lymfatických cievach Hercept test DAKO: 3+, Pozitívny status HER2 Prosím o odborné stanosvisko týchto výsledkov, prípadne postup liečenia tohto typu nádoru. Neviem posúdiť, či bol zachytený jeho vývoj včas,prípadne o posúdenie prognozy do budúcna. Aká je štatisktika takýchto nádorov čo sa týka ich možného úplného vyliečenia? Jendá sa o zápalový carcinom a je častý jeho výskyt? Zatiaľ nebol urobený operatívny zákrok prsníka. Dá sa operatívne odstrániť, mám obavy, aby sa napriek navrhnutej chemoterapii nešíril lymfatickými uzlinami do iných orgánov. Ďakujem za odpoveď
Monikaa, 9. septembra 2009
Dobrý deň, podľa popisu sa pravdepodobne jedná o zápalový zhubný nádor. U Vás by sa asi malo začať chemoterapiou a potom chirurgickým zákrokom, ale to závisí od veľkosti postihnutia prsníka zhubným ochorením. Ak nádor zaberie na CHT prognóza býva dobrá.
, 9. septembra 2009