spinalióm

spinalióm

Po chirurgickom odstránení bradovice na plešivej hlave bola táto histologicky označená ako invazívny skvamocelulárny karcinóm.Vyšetrenia USG krku, hrdla a LU boli zatiaľ negatívne.Ako laika ma však trápi poznatok z histológie, že tumor nebol odstránený úplne ( inkompletná incízia - spodina). Čo mám v tejto situácii robiť, resp. očakávať. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď
Peter, 8. augusta 2012
Výsledok USG je povzbudzujúci a predpokladám, že lekár, ktorý dostal histologický nález so záverom - inkompletná incízia, určite Vám navrhne reoperáciu ak je to čo len trochu možné, prípadne Vás odošle na ďalšiu liečbu do špecializovaného pracoviska.
, 8. augusta 2012