SOS

SOS

Môjmu takmer 86 ročnému otcovi pred mesiacom diagnostikovali karcinóm pažeráka (v hrudníkovej časti). Operáciu lekári nedoporučujú, pretože by ju nemusel prežiť, alebo by nezvládol pooperačný stav. Chemoterapia je preňho veľmi agresívna, zostáva rádioterapia, na ktorú je vraj ešte čas. Aby mu uľahčili stav, doporučujú zaviesť stent, čo je len mechanická pomoc. Potravu prijíma kašovitú, nezvracia, problémy pri prehltaní nemá, sťažuje sa ale večer tak 2-3 hodiny po jedle, ze mu je nevoľno.(nebýva to denne) Neviem čo presne cíti,ako mu je. Zatiaľ sme nedoká- zali povedať a ani nevieme ako, jemu a ani mame, o čo ide. Tak sa pýtam, čo môže preňho urobiť medicína ?
simona, 3. marca 2013
Život prináša so sebou veľmi veľa zložitých a ťažkých situácií, už vek otecka je dosť vysoký, aby mal ťažkosti prichádzajúce vekom, nie to ešte karcinom pažeráka, ktorý je neoperabilný, chemoterápia tiež pre vedľajšie účinky nie je vhodná, lekári určite po zrelej úvahe usúdili na možnosť stentu a radioterápie, ktoré mu v daných podmienkach môžu zachovať akú takú kvalitu života, vyčerpali všetky možnosti liečby, ktoré sú v dnešnej medicíne možné. Praktické rady pravdepodobne "pokusné" môžu byť zisťovanie, či príčinou danej nevoľnosti nie je väčšie množstvo jedla večer, ležiaca poloha krátko po príjme jedla, prípadne rozdelenie množstva stravy na menšie dávky. Praktickejšie rady Vám poskytnú skôr zdravotné sestry, prípadne opatrovateľky, ktoré chodia do rodín. Chápem Vás s milosrdným utajením choroby rodičom, pretože iba Vy dokážete danú situáciu objektívne zhodnotiť.
, 3. marca 2013