sono prsnikov

sono prsnikov

Prosim o vysvetlenie nalezu z USG prsnikov: objektivne-1.dx stav po extirpacii benig. lezie v roku 2005, nalez hutna zlaza vo vsetkych Q, bez hmatnej LU v axilach. USG" bilat. prechodny typ prsnikov s distribuovanou zlazou typu fibrocyst.s mnohopocetnymi cystami aj v hniezdach do 30mm, vpravo prominuj. dutky s fibrozou, intraduktal.hyperplazia, vpravo sa zobrazuje cysta do 8mm s intraduktal.hyperechogen.komponetou,v axilach tukovodegener. LU. Birads 4A-B.Poprosim Vas o Vas nazor, mam sa obavat?
anka, 3. februára 2012
Dobrý deň,podľa výsledku sa jedná najskôr o hormonálne zmeny, ale je nutná kontrola podľa usmernení Vášho lekára (ideálne v skoršom termíne).
, 3. februára 2012