Sono obličky

Sono obličky

Prosím o vysvetlenie nálezu zo sona obličiek: Ren.1.dx veľ.102mm, kontúra ostrá, pozorujem tieň širšej panvičky do 13mm, početné pyramídy po obvode centrálneho echa.Ren.1dx veľ. 102, kontúra ostrá, štruktúra veku primeraná, DS nerozš. vaskulariz.obl.bilat.pravidelná. Pozn. syn má 19 rokov a je športovec -guliar.Je to už poškodenie, ktoré môže súvisieť so športom a s vačšou konzumáciou mäsa?
Nosková Ida, 27. februára 2008
Vážená pani Nosková,nález na ultrasonografickom vyšetrení obličiek opisuje (pravdepodobne omylom) dvakrát nález na pravej obličke (Ren. l. dx.). Detailné porovnanie nálezov je však rozdielne. Jedna obličková panvička má väčšiu kapacitu, ako druhá. Treba povedať, že ultrasonografické vyšetrenie nie je vhodné na posudzovanie funkčného stavu obličky a samotné ultrasonografické vyšetrenie nestačí na zodpovedanie Vašich otázok.
, 27. februára 2008