sono HEPAR

sono HEPAR

USG abdomenu :heparje zväčšený v mcl čiare o výške 172 mm je ľahko hyperechoidnejší,bez ložiskových zmien,choledochus je šírky 3mm, VP 8-10 mm, stav po CHEC[.Pankreas je mierne zvýšenej echogenitybez evidentných lož.zmien a bez dilatácie ductus Wirusungi. Obličky sú primeranej veľkosti.tvaru alokalizácie, bez evidentnej nefrolithiázy, na ľavej obličke sa zobrazuje v kaud. 1/2 anechoidnéložisko priemeru 23 mm.Lien je homogénnej echoštruktúry. nezväčšenýZ.: Hcpatomegalia levisHepalopathia ľahk. st.Stav po CHECT, bez dilat. ŽC a bez cholangiolithiázyCysta na ľavej obličke priemeru 23mm inak obličky a lien bpn
svaron, 14. augusta 2011
Poslali ste popis USG brucha, výsledok patrí do rúk odborníka, ktorý vás na vyšetrenie poslal, sú mu prístupné anamnestické údaje a celkový zdravotný stav, preto pre Vás bude najsprávnejšie dať konkrétne otázky na Vášho lekára, pozorne ho počúvať a riadiť sa jeho radami a navrhnutou liečbou. Bez poznania celkového stavu a anamnestických údajov, veku pacienta atď. by nebola odpoveď zmysluplná.
, 14. augusta 2011