sociálna pomoc

sociálna pomoc

Dobrý deň!V decembri minulého roku mi určili diagnózu C 20 zhubný nádor konečníka. Momentálne som po absolvovaní rádioterapie a aj chemoterapie avšak s komplikáciou spojenou so zlyhaním srdca pri chemoterapii určenou ako I200 nestabilná angína.Môj problém spočíva v tom, že od septembra 2010 som bol evidovaný na úrade práce kvôli strate zamestnania a momentálne nie som schopný(zdravotne) zamestnať sa, chcem sa spýtať aké mám možnosti získania nejakej sociálnej výpomoci nakoľko aj manželka je nezamestnaná,staráme sa o dve maloleté deti, za liečbou cestujem 85Km a úspory sa míňajú. S pozdravom František!
František, 8. mája 2011
Pán František, Vašu situáciu by som rozobrala radšej telefonicky, nakoľko potrebujem od Vás viacej informácií vzhľadom k viacerým možnostiam pomoci.Doporučujem zavolať vo štvrtok od 9,00 h do 13,00 h na telef.č.02/52965148.
, 8. mája 2011