sociálna pomoc pri onkologickom ochorení

sociálna pomoc pri onkologickom ochorení

Som 65 ročná onkologická pacientka,ktorá sa už vyše roka lieči v OU Svätej Alžbety.Je to 200 kilometrov.Na vlastné náklady a s pomocou mojej rodiny pravidelne dochádzam do Bratislavy.Žiadala som príslušný úrad soc.práce a rodiny o príspevok na automobil a na stravu,pretože som v zlej finančnej situácií.Musím si požičiavať od príbuzných.Úrad ma ohodnotil na 80 percent ZŤP,ale žiadnu pomoc mi nepriznal ani po mojom odvolaní.Mám dg Ca prsníka 4. štádium a metastázami do pľúc.Keďže som aj dlhodobá psychiatrická pacientka táto situácia mi veľmi sťažuje liečbu a nedovoľuje mi cestovať ani sanitkou.Na koho sa mám obrátiť?.ďakujem
Dana Novotná, 11. apríla 2012
Je mi to veľmi ľúto, zrejme Vám neporadím, nakoľko posudzovaniemiery funkčnej poruchy sa deje na základe zákona 447/2008 Z.z.o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.Príspevok na zakúpenie motorového vozidla je poskytovaný na základe danej prílohy citovaného zákona a posudzovanie je v plnej kompetencii príslušného úradu na základe danej legislatívy,ktorá jednotlivých zamestnancov napriek Vášmu zdravotnému stavu nepustí rozhodnúť inak,ako rozhodli.Je na zváženie, či vo Vašej liečbe by nebolo lepšie pokračovať bližšie k Vášmu bydlisku, nakoľko existujú rajónne onklogické ambulancie a tým by ste predišli zvýšeným nákladom pri Vašej liečbe.Baranová
, 11. apríla 2012