Sledovanie obličky

Sledovanie obličky

Vážený pán doktor/ka/.Prosím Vás,mohli by Ste mi odpovedať na moju otázku,ohľadne sledovanosti pacienta po operácii karcinomu obličky,pravostr.nefrectomia/ktorý bol operovaný pred rokom a je len v sledovaní bez onkolog.liečby.Po operácii to bolo v intervaloch po 3 mesiacoch/sono + CT obličky/,a t.č.by to malo byť asi v akých intervaloch a o aké vyš.by sa malo jednať?Ďakujem.
Jana S., 25. augusta 2010
Liečebný postup pri rakovine obličky je nasledovný:1. chirurgické odstránenie obličky s nádorom a obalmi obličky. U malého percenta pacientov sa odstraňuje iba nádor s okolitým tkanivom. Tento postup je vhodný iba u malých, vhodne uložených nádorov.2. Ak v čase urobenia diagnózy nádoru obličky sa nezistia metastázy (dcérinné nádory mimo obličky), tak odstránenie nádoru s obličkou, prípadne nádoru samotného je dostatočný liečebný postup. Nie je potrebná žiadna ďalšia liečba, iba pravidelné sledovanie pacienta.3. Ďalšia liečba (ako ste ju nazvali onkologická) sa podáva iba pri zistení metastáz. V súčasnosti existujú moderné liečebné postupy, ktoré sú účinné vďaka tzv. systémovej liečbe. Podávajú sa tzv. inhibítory angiogenézy.4. Sledovanie po horeuvedenej liečbe je zamerané na zistenie pooperačných komplikácií. Tento postup už pacient absolvoval. Ďalšie postupy sledovania (ich výber a časnosť určuje histologické vyšetrenie nádoru a jeho štádium). Intenzitu sledovania určujú riziká progresie nádoru. Napíšte prosím o aké štádium ochorenia išlo, tzv. pTNM klasifikáciu a histologický nález.
, 25. augusta 2010