Skúška

Skúška

skúška test skúška test
Meno Priezvisko
píšem odpoveď a je neupravená - už som ju upravil a publikoval