SHBC a mikroinvazívny karcinom krčka maternice

SHBC a mikroinvazívny karcinom krčka maternice

Dobrý večer, chcela by som Vás požiadať o vysvetlenie k tomuto nálezu: mikroinvazívny karcinóm krčka maternice, taký som mala histologický nález po konizácii. Z dostupných informácii som si našla toto:, že zo skupiny invazívnych karcinómov je vyčlenená jednotka tzv. mikroinvazívneho dlaždicovobunkového karcinómu, tj. karcinómu zo skorou inváziou. Mikroinvazívny karcinóm je jednotka zo samostatným morfologickým kódom zahrnutá v novej WHO klasifikácii nádorov, viacmenej sa jedná o léziu kontroverznú respektíve štádia FIGO mikroinvazívny karcinóm ako samostatnú jednotku nevyčleňujú. Mikroinvazívny karcinóm najbližšie zodpovedá T kategorii v TNM klasifikácii T1A1.tj. invazívny karcióm s najnižšou hĺbkou invázie 3 mm, v horizontálnom rozmere najviac 7 mm.Po tomto strašnom náleze mi bola robená hysterektomia a výsledok z histológie po hysterektomii bol CIN 1 low grade. tj. najľahší predrakovinový stupeň. Už som si tu prečítala vo Vašich odpovediach, že sa krčok po konizácii zahojí a výsledok môže byť lepší. Ako je ale možné, že sa za tak krátku dobu od konizácie po hysterektomiu uplynulo 6 týždňov źmení výsledok. Je mi jasné, že pri konizácii sa odstránilo to choré tkanivo, krčok sa zahojil, spravila sa hysterektomia a nález na krčku po konizácii bol CIN1 LGSIL. Nie je nutná žiadna ďaľšia liečba, ale CIN 1 LGSIL znamená, že ešte stále u mňa pretrváva HPV infekcia. CIS tj. O-té štádium viete vyliečiť na 100%, ale ja som už mala ten karcinóm, tak neviem aká je u mňa prognóza do budúcnosti. A v názve môjho príspevku som ešte uviedla SHBG (sex-hormonbinding globulin)? udáva sa inverzný vzťah medzi hladinou SHBG a rizikom karcinómu endometria! Tak toto by ma veľmi zaujímalo. Ešte som tu takúto otázku nenašla.Pán primár Masák vopred ďakujem zas Váš čas strávený pri mojom príspevku.
Dana, 26. októbra 2009
Vykonali Vám konizáciu, kde sa zistil mikroinvazívny karcinóm krčka maternice. Nepíšete koľko máte rokov – ale ak už neplánujete deti, tak sa správne vykonala hysterektomia. Ak by ste nemali deti, je možné konizáciu považovať za dostatočný výkon a dovoliť Vám otehotnieť. Ak sa vykoná hysterektomia pri mikroinvazívnom karcinóme tak je vyliečiteľnosť takmer 100%. Keďže ste mali karcinóm musíte pravidelne chodiť na kontroly, aby sa včas zistila prípadná recidíva, ktorá je pri tomto štádiu veľmi zriedkavá. Vyjadrujete prekvapenie, že sa za krátku dobu, od konizácie po hysterktomiu zmenil výsledok. Nič sa nezmenilo – Na krčku maternice pretrvával na jednom mieste ľahký pred rakovinový stav a ten patológ pri vyšetrovaní maternice našiel. Myslím si, že ste zdravá a pravidelne dochádzajte na gynekologické vyšetrenia.
, 26. októbra 2009