Seminom

Seminom

Aká je liečba, ak nie sú prítomné metastázy?
Karin, 12. septembra 2007
Seminón je najčastejší typ nádoru zo zárodkových buniek semenníka (40%). Seminóm charakterizuje vysoký stupeň citlivosti na liečbu žiarením. Pri liečbe seminómu sa musí chirurgicky odstrániť semenník. Po urobení diagnózy nádoru (v tomto prípade seminómu) sa urobia vyšetrenia na zistenie štádia choroby. V tomto prípade sa nenašli netastázy v tzv. retroperitoneálnom priestore, ktorý je sídlom prvých metastáz zo semenníka. Napriek tomu sa odporúča podať liečbu žiarením na oblasť prvých metastáz, lebo diagnostické postupy nie sú tak presné, aby s určitosťou vylúčili prítomnosť metastáz.S pozdravom4
, 12. septembra 2007