sekundárny lymfedém krku

sekundárny lymfedém krku

Dobrý deň. P. Dr. Vorobjov! Reagujem na Vašu odpoveď zo dňa 8.12.09 na môj príspevok ohľadne lymfedému krku. Nešlo mi o to zvaľovat vznik lymfedému na ožarovanie, to konštatujú stále lekári. Napriek tomu, že to konštatujú zatiať ho na nijaké vyštrenie lymfedému neposlali, lebo vraj nevedia kde. Manžel sa liečí v Prešove. Liečí sa u onkológa a na ORL.Z internefu som si o lymfedéme prečítala už veľa. Ako sa dá napr. diagnostikovať podľa MUDr.Džupinu - Dopplerovské vyšetrenie,morfologické testy, kaliper na meranie priemerov žil, volumetria,, flebografia, varikografia, lymfoscintigrafia - metódy na stanovenie a spôsob liečby. Kde robia také vyšetrenie . Ešte raz môj manžel ma opuchnutý a stvrdnutý celý krk až s veľkým opuchom celej tváre. Mal ožarované lymf. uzliny na krku v CD 60 Gy konkomitantné s CHT typu eisDDP 6x pre Dg. CA ll- ca epipharingis cum MTS ad Ind colli I.sin. T1N2MO IV. A kl.št. v r. 2007. Pri PET vyšetrení v r. 2008 zistená progresia ochorenia MTS postihnutie LU krku bilat. v pravej supraklavikule, mediastine, pľ. híloch -CHT typu Paklitaxel- 8 cykly. Ukončená 6/2009.T.č. CT - vyšetrenie: mierna veľkostná regresia troch zv.LU v hornom mediastine. SONO vyš. LU v oblasti krku a a zadno krčnom trojuholníku Patol. LU v popis. lokalizácii mierna regresia.To je stav k 2.10.2009. Viem, že lymfatický a cievný systém nie je jedno. Iba som spomenula, že ma aj cievné problémy a to : vravo ACC,ACI,ACE bez detekovateľného toku,uzáver,VJ bez detek.toku,vľavo - zobrazené zuženia ACI a ACEza bifurkáciou, v ACI PSV nad 4m/s,EDV 1,5 m/s. VJ priechodná so zužujúcim sa lumen pri fybrotickom podkoží. Zaraďuje sa do čakacej listiny za účelom CAS ACI I.sin. Chcela som sa pýtať odborníkov na lymfedémy, či je takáto operácia vhodná ak má manžel lymfedém v krku. Neviem koho. Z brožúr o lymfedéme viem veľa len nepoznám žiadného odborníka, ktorý by nám vedel poradiť v tomto smere. Nič z liekov nezaberá a lymforenáž tváre vraj nie je vhodná. Lekári s lymfedémom v krku nemajú žiadne skúsenosti. Žiť s lymfedémom na nohe sa dá ale keď nemôžete dýchať a prehltáť je to trocha iné. Ďakujem.
Alžbeta, 11. decembra 2009
Dobrý deň, skúste sa poradiť s pani prim.MUDR. Husarovičová- NOÚ Klenova 1 Bratislava 833 10 č.t. 02 593 78 111
, 11. decembra 2009