RTG snímok-pľúca

RTG snímok-pľúca

Dobrý deň,môj otec bol pred tromi dňami na RTG kvôli možnému nádoru na priešuškach, resp. pľucach. Výsledok RTG snímky je nasledovný: bránice ostro konturované, oblúkovite klenuté, vonkajšie FC uhly voľné. Srdce aortálne konfigurované, primerané veľké s CTI 14.5/32.AS pláty v aortálnom oblúčiku. Híly nezväčšené. Laterobazálne v hornom pľ.poli v pravo detekujem homogenné ovoidné, ostrokonturované ložisko priemeru 4cm - MTS v danom teréne nemožno vylúčiť. Okruhle nehomogenné ložisko sa zobrazuje aj v oblasti pravého FC uhla priemeru 3.5cm. Pľúcny parenchým bez zrejmých čerstvých infiltratívnych zmien, bez známok pľúcnej stázy. Viacpočetná fruktura rebier bilat.v III, IV, a V rebri vpravo sa zobrazuje patologické preriednutie kostnej štruktúry - v.s. postraumatické osteoporotické zmeny, MTS v danom teréne nemožno vylúčiť. Záver: pat.ložisá v pľ.parenchýme a v kostných štrukturach- doporučené CT vyš.pľúc. Chcem sa opýtať, či to môže diagnostikovať rakovinu pľúc a aké sú možnosti liečby. Na CT-vyš.ešte nebol, ide s RTG snímkou najskôr k svoju obvod.lekárovi. Ďakujem.
IvetaŠ, 14. decembra 2014
Dobrý deň, z toho čo ste napísala vyplýva že prvotný- pôvodný nález nie je pľúcach a v kostiach, ale do nich len metastázoval, lekári ak nepoznajú primárne ložisko budú po ňom musieť pátrať, aby liečba mohla byť príčinná. Sú však i prípady, že sa nepríde na primárne ložisko a potom sa lieči podľa histologického nálezu dostupného z metastatického ložiska - niekedy je to ešte zložitejšie ako som Vám napísala, preto sa musíte s dôverou obrátiť na lekára, ktorý otecka na vyšetrenie posiela, ktorý má výsledky i jeho anamnestické údaje. Tiež si je potrebné uvedomiť, že keď je nález takmer jednoznačný nie je potrebné pacientov posielať po ďalších vyšetreniach, pretože t.č. niet vyšetrenia na ktoré by sa dalo 100% oprieť. Prajem Vám obom aby sa diagnóza čo najskôr dala zistiť a nasledovalo efektívne liečenie.
, 14. decembra 2014