RT CA prostaty

RT CA prostaty

Dobrý den, chcem Vás pán doktor poprosiť o informáciu.Otec sa lieči 6 rokov na CA prostaty podávaním hormonálnych injekcii.PSA stúplo z 3 na 11 ,,musel podstupiť TUR prostaty a vzhladom na nezáujem lekára o poskytnutie RT liečby sme sa obratili na lekára v zahraničí, kde bola rádioterapia okamžite doporučená s dodatkom, že už dávno mal tuto liečbu absolvovať, mna zaujímajú možné dôsledky RT ,aké percento vzniku inkontinencie a únik stolice sa vyskytuje u nás.Ďakujem za skoru odpoved
eva, 23. augusta 2010
Liečbu karcinómu prostaty určuje veľa rizikových faktorov pacienta (vek, očakávané dožitie, pridružené komplikujúce choroby, ktoré nemajú vzťah k samotnému nádoru), faktorov nádoru (PSA v čase diagnózy, diferenciácia nádorových buniek, tzv. Gleasonovo skóre a štádium choroby).Podľa toho, že Váš pán otec dostal ako počiatočnú liečbu hormonálnu, možno predpokladať, že rakovina už nebola lokalizovaná iba na prostatu a sa rozšírila do lymfatických uzlín a vzdialených orgánov. Je možné, že z týchto dôvodov pacient nedostal rádioterapiu, ktorá je indikovaná pri lokalizovanom a lokálne pokročilom nádore (bez metastáz vo vzdialených orgánov).Hormonálna liečba sa po určitom čase stáva neúčinnou, rakovinové bunky sú na ňu rezistentné. Z týchto dôvodov sa u pacientov liečených hormonálnou liečbou sledujú hladiny PSA. Ak nádor prestane odpovedať na hormonálnu liečbu (opakované zvýšenie hladín PSA) je vhodná liečba chemoterapiou (taxánmi). Je ťažko zaujať stanovisko, keď nie sú k dispozícii relevantné údaje.
, 23. augusta 2010