rehabilitačné zariadenoie

rehabilitačné zariadenoie

Dobrý deň. Priateľovi v máji diagnostikovali zhubný nádor mozgu. Po chemoterapii a ožarovaní bol v doliečovacom zariadení. Po prepustení je teraz u mňa. Je imobilný na vozíku. Chodím do práce a nechce ma zaťažovať starostlivosťou o neho chcel by ísť na rehabilitačný pobyt. Mohli by ste nám poradiť kam by mohol ísť, na čo má nárok. Ďakujem za odpoveď.
Alena, 27. augusta 2014
Vzhľadom k nedostatku informácií o priateľovom zdravotnom stave, môžem poskytnúť len veľmi stručné poradenstvo.Na ÚPSVaR podľa miesta bydliska - oddelenie posudkovej činnosti, môžete požiadať o posúdenie miery funkčnej poruchy a následne z toho vyplývajúce kompenzácie.Kúpeľnú starostlivosť, resp. pobyt v rehabilitačnom zariadení treba prekonzultovať s praktickým lekárom a onkológom.Zabezpečenie celodennej starostlivosti je možné po rozhodnutí o posúdení sociálnej odkázanosti.Jednou možnosťou relaxačného pobytu je aj prostredníctvom Ligy proti rakovine, ktorá pripravuje každoročne niekoľko relaxačných týždňových pobytov pre onk. pacientov z celého Slovenska. Je možné sa ohľadom bližších informácií obrátiť priamo na koordinátorku pobytov - Janu Horváthovú: janka@lpr.sk. S prianím pekného dňa Baranová.
, 27. augusta 2014