ratkeho cysta

ratkeho cysta

Hypofýza normál. veľkost (vysoká 4,8mm), infundibulum ľahko deviované doprava 1mm.Chcela by som vysvetliť tento nález môjho 13-ročného syna: Medzi adeno a neurohypofýzou sa nachádza diskrétne ložisko veľkosti 33,3x1,5mm (CCxAP) T2 hyposignálne, T1 ľahko hypersignálne - v dif.dg. na pravom mieste drbná Ratkeho cysta. V etmoidoch, sfenoidoch, spodine frontálnych PND a výrazne v maxil. PND zhrubnutá sliznica, v maxil. dutinách i s hladinkou. Chcela by som vedieť, či tento nález môže ovplyvniť rast chlapca, a čo je to vlastne Ratkeho cysta. Ďakujem
Šoltisová Viera, 12. septembra 2011
Predpokladám, že na vyšetrenie Vás poslal endokrinológ, alebo ste boli so synom k nemu doporučená, on na základe výsledkov vyšetrení a osobného kontaktu Vám presne popíše - vysvetlí aktuálny stav u syna a či bude potrebná liečba,ja by som Vás na základe nekompletných informácií mohla zviesť od správneho postupu a tým by sme mohli synovi urobiť zlú službu. Spolupráca a dôvera k endokrinológovi je veľmi dôležitá, ak Vám bude niečo nejasné, vždy sa ho opýtajte.
, 12. septembra 2011