RAKOVINA ŹALUDKA

RAKOVINA ŹALUDKA

PROSIM VAS,OTEC MAL 60ROKOV,VYšET. NA GFS S NáLEZOM ROZSIAHLEJ ULCERáCIE V OBLASTI MALEJ KURVATúRY CCA 10CM,ODOBRATá HIST.POTVRDILA ACENOKARCINOM žALúDKA S PRíTOMNOSTOU PRSTENOVýCH BUNIEK, GR.III.CT BRUCHA SO ZáVEROM TUMOROZNY PROCES žALUDKA BEZ ZNáMOK PRERASTANIA DO OKOLITýCH ANATOMICKýCH MEZENTER.šTRUKTúR,S MTS ZMENENýMI MEZENTERIAL.UZLINAMI,CISTOZA HEPARU,POLYCITICKé OBLIčKY,SOLITáRNY LOžISKOVý úTVAR V LAVOM PLúCNOM KRíDLE V HORNOM LALOKU,KTORý NEMá CHARAKTER MTS.PRED MESIACOM MU OPEROVALI žALUDOK,MA METASTAZY V PODBRUšNICI ASI AJ NA INYCH ORGáNOCH.ZO žALúDKA Má VýVOD DO KTORéHO SA PODáVA,STRIEKA TEKUTá VýžIVA. TERAZ JE HOSPIT.V NEMOCNICI,JE SLABý,NECHUTí MU JEST,SCHUDOL.LEKARI MU Už NEDOPORUčUJú ONKOL.LIEčBU,ANI CHEMOTERAPIU.PROSIM DA SA ESTE NIECO PRE NEHO UROBIT,ZMIERNIT BOLESTI,NEMOžE SPAVAT,AKY BYVA PRIEBEH.BOJíM SA TOHO NAJHORSIEHO.PROSIM O KONTAKT,MAIL, RODINNYCH PRISLUšNIKOV,KTORý MAJU PODOBNé TRáPENIE V RODINE,AKO TO RIEšITE.MOJA ASRESA JE KATARINA 912@zoznam.sk
KATKA, 23. apríla 2009
Milá Katka,zrejme išlo o veľmi rozsiahly nález s metastatickým zachvátením uzlín podbrušnice. Je to žiaľ taký stav, že potrebuje len dobrú opatrovateľskú starostlivosť, tlmenie bolesti. Je mi ľúto, že Vám nemôžem nič optimistického povedať.
, 23. apríla 2009