Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka

Dobrý deň, veľmi pekne prosím o radu, neviem ako ďalej. Mojej 72 ročnej matke bol diagnostikovaný adenokarcinóm žalúdka – nález patológa:Tri vzorky zo sliznice antra žalúdka so stredne ťažkou neaktívnou chronickou gastritídou, epitel mietami s ľahlými atypiami, ložiskovito s intestinálnou metapláziou, HP neprítomnéTri vzorky zo spodiny ulkusu, v jednej z nich v proliferujúcom väzive diseminované nepravidelné žilazky adenokarcinómu G 2 bez hlienotvorby, hĺbka invázie sa zo zaslaného materiálu nedá posúdiť.Metastázy údajne neboli nájdené...Nedávno bola hospitalizovaná v nemocnici, trpí aj CHOCHP – 3. štádiumO onkologickej diagnóze zatiaľ nevie, lebo nález bol oznámený iba mne až po jej prepustení z nemocnice. Neviem, ako je mám túto diagnózu oznámiť a či to má nejaký význam...Nález som konzultovala aj s lekárom – onkochirurgom, samozrejme bez nej. Podľa neho operácia nie je pri jej zdravotnom stave vhodná, údajne mám navštíviť onkologickú ambulanciu.Veľmi pekne vás prosím, dá sa jej nejako vôbec pomôcť?
Ľubica H., 4. novembra 2011
Onkologické ochorenia - všeobecne - u starších ľudí prebiehajú pomalšie a menej agresívne. Je predpoklad, že lekár v onkologickej ambulancií Vám poradí resp. Vás usmerní ako najideálnejšie postupovať- nezabudnite so sebou zobrať všetky vyšetrenia, ktoré má mamička urobené - nie len čo sa týka onkologického ochorenia, ale aj všetkých ochorení, ktoré má diagnostikované. Prípadne vám pomôže i mamičkina zdravotná poisťovňa, ktorá má zmluvy i s vysoko špecializovanými onkologickými pracoviskami. Zatiaľ sa snažte o stravovanie rozložené v 5-6 denných dávkach v menšom množstve- strava nech nie je dráždivá, mala by byť pestrá, čiastočne prispôsobená i chuti mamičky, s dostatkom tekutín- predídete zbytočnej strate hmotnosti a nežiadúcim komplikáciám.
, 4. novembra 2011