Rakovina štínej žľazy

Rakovina štínej žľazy

Koncom septembra ma prijali s dg: EO4.9 struma nodosa 1.sin..Definitívna biopsia: PAPILÁRNY MIKROKARCINÓM (veľkosť 8 mm, v teréne hyperplastického uzla.Pozostáva prevažne z folikulárnych štruktúr. Novotvar je opuzdrený, pričom nádorové štruktúry ložiskovite infiltrujú pseudokapsulu, bez jej penetrácie. Nádorová invázia lymfatických/krvných ciev nezachytená. Bez invázie kapsuly št.žľazy, chir.resekčné okraje bez malígnych nádorových zmien. V rovine vyšetrenej v rámci peroperačnej biopsie bez nádorových zmien.Imunohistochemická analýza: Cytokeratin 19, clone RCK108, Biogenex: fokálna pozitivita v nádorových bunkách (1+/2+). Zhrnutie: vzhľadom na uvedenô dg. doporučujeme klinické sledovanie pacientky, príp. po dohovore s ňou zvážiť chir. intervenciu s lobektómiou pravého laloka št.žľazy. MKCH:C73.nakoľko môj endokrinológ mení názory každý druhý deň, jeden deň je nevyhnutné operovať, druhý deň zas operovať netreba, tak vás chcem poprosiť o radu ako ďalej postupovať, či je lepšie operovať to, alebo to nechať tak. Operácii sa nebránim. Aká je ďalšia liečba v takomto prípade. Veľmi pekne ďakujem. Janka
janka, 22. októbra 2008
Milá Janka,podľa Vášho popisu ide o taký hraničný nález. Veľkosť mikrokarcinomu – 8mm. Naznačená infiltrácia kapsuly. Je veľmi pravdepodobné, že ďalšia operácia nie je potrebná. Ale vzhľadom na taký hraničný nález aj ten Váš endokrinológ myslím by bol kľudnejší, keby sa urobila tá lobektómia. Viete, niekedy to rozhodovanie pre lekárov nie je ľahké.
, 22. októbra 2008