rakovina semenníka

rakovina semenníka

A ešte sa chcem spýtať, či je možné mať rakovinu 3 roky a necitiť okrem miernej bolesti pri stlačeni hrčky žiadne ine priznaky?
Marek, 3. júla 2008
Podľa opisu priebehu Vašej choroby bolestivá hrčka je pravdepodobne výsledkomzápalového procesu nadsemenníka, svedčí o tom skutočnosť, že 1.opuch sa po podaníprotizápalových liekov zmiernil a 2. hrčka je bolestivá. Napriek tomu stav vyžadujeultrasonografické vyšetrenie, či proces vychádza zo semenníka alebo nadsemenníka.Treba vyhľadať urológa.
, 3. júla 2008