Rakovina prsnika – radioterepia

Rakovina prsnika – radioterepia

Dobrý deň, mamina má 66 rokov a je po mastektómii ľavého prsníka. Prvotne bola vykonaná kvadrantektómia s výsledkom rýchlej histológie: Infiltrujúci lobulárny karcinóm mliečnej žľazy, WHO gr.2, cca 30x22 mm, viaceré nesúvisiace ložiská, v oblasti stehu siaha nádor do resekčnej línie. Dezmoplázia značná, invázia do tuku prítomná, lymfocytárna reakcia masívna.Imuno-ER-85, PR-0, p 53-0, cerb-0, bcl-0, Ki 67-20, E cad-negativne, HER2-neu:1+(negatívne). Po odobratí celého prsníka zistený v parenchýme prítomnosť defektu priemeru 5 cm, v okrajoch v okolí defektu belavé sup. ložiská pl. cca. 10x10 mm. V excíziách z okolia defektu sú zachytené ložiská invazívneho karcinómu lobulárneho typu, solídne – alveolárneho rastu.Odobraté 4 lymfatické uzliny - bez metastáz.Ukončila chemoterapiu, 4xTC a ďalej je plánovaná hormonálna terapia.Chcem sa opýtať na Váš názor, či by ste v jej prípade indikovali rádioterapiu na hrudnú stenu? Za odpoveď ďakujem. Darina
Darina, 26. februára 2015
Dobrý deň, lobulárny Ca je menej agresívny ako duktálny Ca, mama je po mastektómií, histolog. nedokázala prítomnosť duktálneho Ca, LU negat, vysoká hormonálna pozitivita. Má nízke riziko lok. recidívy. RAT by som si odložil na neskôr...
, 26. februára 2015