rakovina prsníka a ZŤP

rakovina prsníka a ZŤP

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať "organizačnú" otázku - pri rakovine prsníka (dg C50,1) je možné vybaviť preukaz ZŤP? resp. invalidný dôchodok? (čiastočný)? na koho sa treba obrátiť, a aké podklady budem potrebovať? Ďakujem, Sandra
Sandra, 1. februára 2016
Dobrý deň Sandra, pýtate sa na koho sa máte obrátiť ak si chcete vybaviť preukaz ZŤP a invalidný dôchodok. Preukaz ZŤP sa vybavuje na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska. Potrebujete k tomu žiadosť, Lekársky nález, ktorý Vám vyplní Váš všeobecný lekár so všetkými aktuálnymi údajmi o Vašom zdravotnom stave. Posudkový lekár ÚPSVaR určí percentuálnu mieru straty funkčnej poruchy podľa Zákona 447/2008 a ak Vám určí nad 50% bude Vám vydaný ZŤP preukaz. Invalidný dôchodok vybavuje sociálna poisťovňa, ktorá má svojho posudkového lekára a ktorý komunikuje s Vašim všeobecným lekárom. Podáva sa žiadosť a stanovuje sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a to na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%. Na vznik nároku je dôležité vedieť počet rokov dôchodkového poistenia. Pre viac konkrétnych informácií prosím kontaktujte našu Linku pomoci v Piatok v čase od 15,00-16,00 hod. Prajem pekný deň
, 1. februára 2016