Rakovina prostaty C 61

Rakovina prostaty C 61

Prosím, poraďte, pomôžte.Začiatok - tenké močenie. Pôvodný nález apríl 2005: PSA 270. Prostata zväčšená, tuhá, hrbolatá. Adenokarcinom prostaty, G- 2-3, Gleasonovo skóre 3+4=7. Gamagrafia skeletu: známky svedčiace pre suponovaný mts proces v skelete nepotvrdzuje. CT Zväčšená nehomogenná prostata.ind.: OMNIC 0,4 - FOKUSIN od 22.4.2005 do teraz (august 2007).ANDROCUR depont(1x mes) od 4.5.2005 do 4.11.2005, od tedy v tabletkách (1+1) do teraz (august 2007).ZOLADEX LA depont 10.8 mg (na 3 mes.) od 4.5.2005 posledná 13.2.2006PREDNISON 5 mg (2 tab.) od 4.5.2005 do 3.10.2005ESTRACYT 140 mg od 4.5.2005 (2+2 tabl.) do 3.10.2005Indikovaný RAT od 5. augusta do 29.sept. 2005; 70, Ogy, mínus 8,87Rat prsia 24.8 - 2.9.2005 12 Ogy PSA trvalý pokles:15.4.2005 - 270 PSA; 8.6.2005 - 11; 25.10.2005 - 1,1; od 16.5.2006 do 31.7.2007 sa drží na úrovni od 0,13 do 0,08 PSA.Záver kontroly u onkológa, júl 2007: KO, biochémia, CEA, NSE, ad USG brucha, Hemdetect, všetko v norme alebo negat. Cysta 28x39 mm.Ca prostaty -lokalizovaný.Môj subjektívny stav a pohľad:Som po šesťdesiatke, duševne pracujem, cítim sa životaschopný, chcem mať vyššiu kvalitu života, ale nie za cenu dĺžky.Objavujú sa u mňa závrate, krvný tlak a pulz mi kolíše od 105/65/100 asi do 135/85/75. Tieto výchylky od normálu trvajú pol až 2 hodiny. Prsia sa mi zväčšujú, niekedy bolestivo. Močím bez problémov, 1-2 x za noc, cez deň vydržím aj 7 hodín. Bolesti nemám.Úctivo Vás prosím o odpoveď:1- Je vhodné obmedziť na čas používanie Androcur a Fokusin?2 Existujú už novšie prostriedky?3- Čo s cystou?Vopred Vám ďakujem. S úctou G.
Gabriel, 17. augusta 2007
Milý Gabriel,Androcur nemôžete vynechať. T. č. je to jediné liečivo, ktoré užívate na malígny proces prostaty. Naopak, kľudne vynechajte OMNIC 0,4 Fokusin, ktorý môže byť zodpovedný za závrate a kolísanie krvného tlaku a pulzu. Liek sa používa pre benígne ochorenie, tzv. benígnu prostatickú hyperpláziu a u Vás nie je indikovaný. Počas liečby Androcurom choďte na pravidelné kontroly PSA, podľa nich sa bude riadiť liečba Androcurom a pri vzostupe PSA bude možno treba návrať k Zoladexu, prípadne k ich kombinácii. Pochopil som, že v liečbe Zoladexom nepokračujete, lebo poslednú injekciu ste dostali 13 .2. 2006.Liečivá podobné Zoladexu a Androcuru patria do skupín, ktoré sa v súčasnosti používajú. V ich triedach sú aj iné liečivá, ale s tým istým spôsobom účinku. Lieky typu Zoladex znižujú hladiny hormónu tvoreného v semenníkoch, Androcur zabraňuje účinku hormónov v prostate. Pri terajšom PSA Androcur dostatočne nahradzuje Zoladex.Nepíšete však o akú cystu sa jedná. Pravdepodobne o cystu obličky. Ide o ochorenie, ktoré nevyžaduje liečbu.S pozdravom 4
, 17. augusta 2007